Vyšetrenie zrakovej ostrosti 

V našej očnej optike zmeriame zrakovú ostrosť zákazníkom (od 18-65 rokov) kvalitným odborníkom.
Je pre nás dôležité zaistiť profesionálnu úroveň tohto vyšetrenia. 
Očné vyšetrenia odhalí vašu zrakovú vadu. 
Na vyšetrenie sa treba vopred telefonicky alebo osobne objednať. 
 

Ak pozorujete zmeny vo videní vášho dieťaťa navštívte detskú očnú lekárku. (škúlenie, nesprávné postavenie očí, časté žmurkanie, svetloplachosť, a iné). Spolupracujeme s detskou očnou lekárkou, ktorú vám radi odporúčime.